rois-logo

Modul Dispečerský deník

Všechno podstatné na jednom místě

Elektronický dispečerský deník je moderní řešení pro jednoduchý zápis všech důležitých událostí, které se staly během pracovní směny.

EVIDENCE

Evidujeme každou událost, příkaz, výkon a mnoho jiného

Všechny zápisy v dispečerském deníku jsou typované, přičemž si můžete přidat tolik nových typů, kolik jen chcete. K některým evidujeme i další podrobnější informace.

Příklady typů a dalších informací:

prichadzajuci-hovor

Přicházející hovor
(volající)

odchadzajuci-hovor

Odchozí hovor

(volaný)

prikaz-na-vykon

Příkaz na výkon práce
(druh práce, vykonavatel)

pocasie
Stav počasí a sjízdnosti
posyp

Nařízený posyp
(typ posypu, lokalizace)

dopravná-nehoda

Dopravní nehoda

PRE SPRÁVCU

Dispečerský denník pre správcov ciest

EFEKTIVITA

Zrychlujeme práci
při zápise

Stav počasí a sjízdnosti je možné automaticky přenést do deníků z meteostanic z modulu ZIMNÍ ÚDRŽBA. Stejně tak nahlášené závady v sjízdnosti a schůdnosti se dají lehce přenést z modulu PORUCHY A VÝKONY do dispečerského deníku.

PRE SPRÁVCU

Dispečing - správa ciest

Synchronizace týmu

Integrita údajů
a výměna informací zaručená

Na konci pracovní směny je směnový dispečerský list uzavře, aby do něho později nebylo možné dopisovat záznamy.

Následující pracovní směna si může elektronicky potvrdit obeznámení se s událostmi předcházející pracovní směny.