rois-logo

Modul Dispečerský denník

Všetko podstatné na jednom mieste

Elektronický dispečerský denník je moderné riešenie pre jednoduchý zápis všetkých dôležitých udalostí, ktoré sa udiali počas pracovnej zmeny.

EVIDENCIA

Evidujeme každú udalosť, príkaz, výkon a mnoho iného

Všetky zápisy v dispečerskom denníku sú otypované, pričom si môžete pridať toľko nových typov, koľko len chcete. K niektorým evidujeme aj ďalšie podrobnejšie informácie.Príklady typov a ďalších informácií:

prichadzajuci-hovor

Prichádzajúci hovor
(volajúci)

odchadzajuci-hovor

Odchádzajúci hovor 

(volaný)

prikaz-na-vykon

Príkaz na výkon práce

(druh práce, vykonávateľ) 

pocasie

Stav počasia a zjazdnosti

posyp

Nariadený posyp

(typ posypu, lokalizácia)

dopravná-nehoda

Dopravná nehoda

PRE SPRÁVCU

Dispečerský denník pre správcov ciest

EFEKTIVITA

Zrýchľujeme prácu
pri zápise

Stav počasia a zjazdnosti je možné automaticky preniesť do denníka z meteostaníc z modulu ZIMNÁ ÚDRŽBA. Rovnako nahlásené závady v zjazdnosti a schodnosti sa dajú ľahko preniesť z modulu PORUCHY A VÝKONY do dispečerského denníka.

PRE SPRÁVCU

Dispečing - správa ciest

SYNCHRONIZÁCIA TÍMU

Integrita údajov
a výmena informácií zaručená

Na konci pracovnej zmeny sa zmenový dispečerský list uzavrie, aby do neho neskôr nebolo možné dopisovať záznamy.

Nasledujúca pracovná zmena si môže elektronicky potvrdiť oboznámenie sa s udalosťami predchádzajúcej pracovnej zmeny.