rois-logo

Pravidlá používania

Vstupom na webovú stránku rois.digital spoločnosti Softec potvrdzujete, že ste sa zoznámili a porozumeli podmienkam používania tejto stránky, súhlasíte s nimi a že ich budete dodržiavať. Zároveň súhlasíte aj so všetkými platnými zákonmi a inými právnymi predpismi na nich sa vzťahujúcimi.

Podmienky používania a všetky informácie uvedené na tejto stránke môže spoločnosť Softec kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

Informácie uvedené na tejto stránke a na stránkach, na ktoré sa táto stránka odkazuje, nemusia byť úplné, aktuálne a presné. Preto používanie týchto informácií je len na vlastnú zodpovednosť. Spoločnosť Softec v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania či nemožnosti používania týchto webových stránok.

Materiály uvedené na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom a ich použitie je možné len v súlade s ním na nekomerčné účely.

Spoločnosť Softec si neželá, aby na / z webového servera, na ktorom je stránka umiestnená boli prenášané akékoľvek dôverné, chránené, nezákonné, neslušné alebo iné materiály porušujúce akýkoľvek zákon.

Všetky okolnosti používania tejto webovej stránky, ktoré tu nie sú explicitné uvedené, sa riadia príslušnými zákonmi a ďalšími právnymi normami Slovenskej republiky.